ارتباط با نامحرم در قرآن (دوست پسر یا دوست دختر داشتن)


خواننده ی گرامی این مطلب ارتباطی با پست قبلی ندارد

دوست مخالف داشتن

ارتباط زن و مرد نامحرم بسيار حساس، ظريف و در عين حال خطرناك است. روزى از عالم بزرگ مقدس اردبيلى پرسيدند: آقا اگر شما با يك زن نامحرم در يك اتاق قرار بگيريد، چه مى‏ كنيد؟ او فرمود: به خدا پناه مى ‏برم!! علیرغم اينكه او يكى از بزرگان اهل تقوا و معنويت بود، قرار گرفتن در چنين شرايطى را براى خود خطرناك ديد. علت اينكه اسلام حتى قرار گرفتن زير يك سقف و در يك جاى تنها با زن نامحرم را - اگر احتمال گناه داده شود - حرام مى‏ داند و اگر احتمال گناه نباشد، مكروه مى‏ شمارد؛ نشانگر حساسيت ارتباط بين زن و مرد نامحرم است، و راهى خطرناك است (ادامه مطلب)

خواننده ی گرامی این مطلب ارتباطی با پست قبلی ندارد


دوست مخالف داشتن


ارتباط زن و مرد نامحرم بسيار حساس، ظريف و در عين حال خطرناك است. روزى از عالم بزرگ مقدس اردبيلى پرسيدند: آقا اگر شما با يك زن نامحرم در يك اتاق قرار بگيريد، چه مى‏ كنيد؟ او فرمود: به خدا پناه مى‏ برم!! علیرغم اينكه او يكى از بزرگان اهل تقوا و معنويت بود، قرار گرفتن در چنين شرايطى را براى خود خطرناك ديد. علت اينكه اسلام حتى قرار گرفتن زير يك سقف و در يك جاى تنها با زن نامحرم را - اگر احتمال گناه داده شود - حرام مى‏ داند و اگر احتمال گناه نباشد، مكروه مى‏ شمارد؛ نشانگر حساسيت ارتباط بين زن و مرد نامحرم است، و راهى خطرناك است.

قرآن كريم در دو جا، يكي در سوره مائده آيه 5 و ديگري در سوره نساء آيه 25 زنان و مردان را از داشتن روابط دوستانه با جنس مخالف بر حذر داشته است و آن را مورد مذمت قرار داده است. آيه 25 سوره نساء به مردان مي گويد: با دختراني كه روابط دوستي مخفيانه اي با ديگران داشته اند ازدواج نكنيد.
«...فانكحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات و لا متخذات اخدان...؛آنان را با اجازه خانواده هايشان به همسري خود در آوريد و مهرشان را به طور پسنديده به آنان بدهيد (به شرط آنكه) پاكدامن باشند و زناكار و دوست گيران پنهاني نباشند.» در آيه 5 سوره مائده نيز به مردان خطاب مي كند و مي فرمايد: «شما با زنان پاكدامن مسلمان ازدواج كنيد و خود نيز پاكدامن باشيد نه زناكار و نه آنكه زنان را در پنهاني دوست خود بگيريد.»
آيات مذكور در حقيقت تأكيد دارد كه خداوند مى خواهد با رعايت مقررات و قوانين از طرف انسان ها ، جهت مثبتى به هدايت انسان ها بدهد و آن ها را آگاه كند كه به غرائز و خواسته هاى خود به صورت مشروع و قانونى پاسخ دهند ، زيرا بى بند و بارى و در قيد و بند مقررات نبودن باعث هرج و مرج ، فساد ، گناه و نابودى مى شود . خداوند متعال بهتر از هر كسى به مصلحت و منفعت انسان ها آگاه است ، و سنت ها و قوانينى كه قرار داده باعث نجات و سعادت بشر است .
خداوند متعال تأكيد مى كند كه خداوند به وسيله سنن و وضع احكام مى خواهد ، نعمت ها و بركاتى كه بر اثر آلودگى به شهوات از انسان ها قطع شده ، به آن ها برگرداند; ولى شهوت پرستانى كه در امواج گناهان غرق هستند ، مى خواهند انسان ها را از راه سعادت منحرف سازند و همانند خود آلوده و فاسد كنند .
آزادى هاى بى قيد و بند و توأم با آلودگى ، نكبت ، انحطاط و . . . سرابى بيش نيست ، و نتيجه آن انحراف بزرگ از مسير خوشبختى و تكامل انسانى و گرفتار شدن در بيراهه ها و پرتگاه ها و تنزل به مقام حيوانيت است و بنيان خانواده ها را تحريف و سرچشمه جنايات ، ناهنجارى ها ، انواع بيمارى هاى جنسى و آميزشى و ناراحتى هاى روانى و . . . مى باشد .

داشتن روابطى مثل نامه نگارى، تماس‏هاى تلفنى و مخفيانه و... عواقب روانى و اجتماعى بسيار خطرناكى در پى دارد كه متأسفانه بيشترين آسيب، نصيب دختران مى‏ شود.

روابط نامشروع دختر و پسر و عواقب آن از ديدگاه پيامبر: هر كس با زني نامحرم شوخي كند براي هر كلمه كه با او گفته است، هزار سال در آتش دوزخ او را زنداني مي كنند.
با هيچ زباني نميشود به برخي گفت كه كارشان درست نيست چون توجيهات زيادي براي اين رابطه تراشيده شده و كلا به گونه اي آن را پذيرفته و منطقي ميدانند و نبودش را غير ممكن ميدانند خوب در اين مقاله چند سخن گهربار از پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله مي آوريم باشد كه از پيامبر حرف شنوي داشته باشيم و كمي در كار خود تأمل كنيم .

بايد اين نكته را افزود كه اين دوستي هاي نامشروع سبب حرص و ولع و از بين رفتن حجب و حياء در بقيه جوانان مي گردد. وقتي جواني ديد جوانان ديگر به راحتي با دختر يا دختراني دوست مي شوند، و يا دختري ديد دختران مثل او، با پسران ارتباط برقرار مي كنند، پيش خود فكر مي كند، گويا براي اين كارها مانعي پيش پاي او نيست.

اكنون به رواياتي از رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه واله وسلم) در اين مورد توجه فرماييد:
- درباره ارتباط زن و مرد نامحرم فرمود:«با عدوا بين انفاس الرّجال و النساء فانه اذا كانت المعاينة واللقاء كان الدّاء الّذي لا دواء له؛ بين مردان و زنان نامحرم جدايي ايجاد كنيد [تا با هم برخورد و تماس نداشته باشند]؛ زيرا هنگامي كه آنان رو در روي يكديگر قرار گرفتند و با هم رفت و آمد داشتند، جامعه به دردي مبتلا خواهد شد كه درمان نخواهد داشت. »1
- حضرت (صلي الله عليه واله وسلم) فرمودند: « اياك و الخلوة بالنساء و الذي نفسي بيده ما خلا رجل بامراة الا دخل الشيطان بينهما و لان بزحم رجل خنزبراً منلطخاً بطين و حماة خبر له من ان يزحم منكئه امراة لا نجلّ له؛از خلوت كردن با زنان بپرهيزيد، قسم به آن خدايي كه جانم در دست اوست مردي با زني خلوت نمي كند. مگر اينكه شيطان (براي وسوسه و به گناه انداختن آن دو) وارد مي شود. اگر خوكي آلوده به كثافت و لجن باشد و به انسان برخورد كند بهتر است از آنكه شانه زن بيگانه اي با مرد نامحرم برخورد كند. 2
_ حضرت (صلي الله عليه واله وسلم) فرمود: « لان يطعن في راس احدكم بمخفط من يديه خير له من ان يمس امراة لا تحل له ؛ اگر سوزني با شدت و ضربه بر سر يكي از شما فرود آيد، بهتر از آن است كه زني را كه نامحرم است لمس كند.» 3
- درباره شوخي با زن نامحرم فرمود: «من فاكه امراة لا يملك ها حبس به كل كلمة كلمها في الدنيا الف عام في النّار، و المراة اذ طاوعت الرجل فالنزمها او قبل ها او باشرها خراما او فاكهها واصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما علي الرّجل فان غلبها علي نفسها كان علي الرّجل وزره ووزرها؛ هر كس با زني نامحرم شوخي كند براي هر كلمه كه با او گفته است، هزار سال در آتش دوزخ او را زنداني مي كنند.» 4
- در مورد دست دادن با زن نامحرم فرمودند:«من صافح امراة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثم يومر به الي النّار؛‌ هر كس با زن نامحرمي دست دهد، روز قيامت با دست زنجير شده به گردن محشور شود، سپس امر مي شود تا او را به آتش ببرند. 5

- در باره سخن گفتن با زن نامحرم فرمود:« اياك و محادثة النساء فانه لا يخلوا رجل بامراة ليس لها محرم الا هم بها؛ از گفتگو و اختلاط با زنان بپرهيز. به راستي هيچ مردي با زن نامحرمي در خلوت سخن نمي گويد مگر اينكه در دل او نسبت به وي رغبت پيدا مي كند.» 6
حضرت علي (عليه السلام) در باره سخن گفتن با زن نامحرم فرمود:«عباد الله! اعلموا... محادثة النّساء تدعوا الي البلاء و بزبغ القلوب. و الرّمق لهنّ يخطف نور ابصار القلوب و لمح العبون مصائد الشّيطان؛ اي بندگان خدا! بدانيد كه... گفتگو و اختلاط مردان با زنان نامحرم سبب نزول بلا و بدبختي خواهد شد، و دل ها را منحرف مي سازد، و پيوسته به زنان چشم دوختن نور چشم دل را خاموش مي گرداند، و همچنين با گوشه چشم به نامحرم نگاه كردن از حيله و دام هاي شيطان است.» 7
(منظور از با گوشه چشم آن است كه شيطان ملعون گاهي انسان را وسوسه مي كند و مي گويد: يك لحظه به اين زن بنگر و فوري چشمت را برگردان! كه همين كار باعث نگاه هاي بعدي و مقدمه گناهان بزرگ خواهد شد.)
دوست عزيز؛‌ با توجه به احاديث كاملا روشن است كه مكالمه چه تلفني و چه حضوري در صورتي كه از روي ضرورت نباشد و رابطه دوستي و آميخته با شهوت باشد، قطعا حرام بوده و گناه است.
خوب اكنون چه كسي دوست دارد به خاطر شوخي و لذتي زودگذر آخرت خود را نابود كند جواناني كه اين قبيل روابط را داشته اند و بعدا صدمه هايي از همان محبوب و معشوق خود مي بينند صدها بار در دل آرزو مي كنند كه اي كاش هرگز وارد اين روابط نمي شدند .
بنابراين لذت آنها زودگذر و باعث پشيماني است اما لذت كسي كه خود را پاك نگاه مي دارد و احساس مي كند خداي متعال از او راضي است پايدار است و هرگز باعث پشيماني نخواهد بود.
پي نوشت ها:
1- بهشت جوانان، ص 468.

2- بهشت جوانان، ص 468. مرات النساء ص 117، و مانند آ« مستدرك الوسائل ج 14 ص 5- 264.
3- بهشت جوانان، ص 469. مرات النساء ص 117.
4- بهشت جوانان، ص 441. عِقاب الاعمال: ص 652.
5- بهشت جوانان، ص 442. عِقاب الاعمال: ص 652.
6- بهشت جوانان، ص 472. مرآت النساء: ص 141.

7- بهشت جوانان، ص 472. بحارالانوار ج 74 ص 291 و مانند آن بخارج 75 ص 232.

منبع:پرسمانی

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهمموضوعات: متفرقه,
برچسب ها: نامحرم , ارتباط , ارتباط با نامحرم , احادیث ارتباط زن و مرد نامحرم , دوست پسر داشتن , دوست دختر داشتن , ارتباط با نامحرم از نگاه پیامبر(ص) , ارتباط با نامح ,
[ بازدید : 2987 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ 26 / 6 / 1393 ] [ 1:00 ] [ مـحـمـد ]

مطالب مرتبط

ترولیست1394/5/21 ساعت 16:12
پس در این صورت باید 50 سالگی حجاب داشته باشیم چون عقلمون کامل نیسیت
سلام ن دوست عزیز.شما چرا از صحبت ها سزحی برداشت میکنی!؟ من گفتم یعنی حضرت فاطمه اون زمان ک ازدواج کردن درکشون اززندگی و مسائل فراتر از چیزی بود که در مخیله ی من و شما بگنجه... بحث سن نیس و من قصد بازی با اعداد رو نداشتم! کاری بااعداد ندارم.
trollist.avablog.ir
ترولیست1394/5/13 ساعت 14:10
اگه مشکل بلوغ سنیه حضرت فاطمه 9 سالشون بود که ازدواج کردن!
بله ازدواج کردن!!! دوس نبودن باهم بعدم اینکه حضرت فاطمه اصلا قابل قیاس با انسهانهای دیگه نیس!!! بحثشون جداس... ایشون تو سن 9 سالگی عقل یه خانوم 50 ساله رو داشتن... اصن درمورد حضرت فاطمه نمیشه بحث اینجوری کرد... و من هم اونقدر توانایی صحبت درموردش رو ندارم. الان بچه های 9 ساله ما چی میدونن!!! ب زمانه و شرایط و استثناها هم توجه کن
ترولیست1394/5/2 ساعت 14:10
یعنی به نظر شما دختر و پسر باید بدون آشنایی قبلی با هم ازدواج کنند؟
نه این ک امکان نداره. بدون آشنایی ازدواج صحیح صورت نمیپذیره! اما اگه مطلب رو کامل و بادقت خونده باشین، نوشته شده که روابط نباید مخفیانه و جوری باشن ک موجب گناه بشه! همه با قصد آشنایی باهم دوست میشن! درسته؟ پس چرا شکست عشقی میخورن؟؟؟؟ چون آشنایی رو با چیزای دیگه اشتباه میگیرن! آشنایی برای اینه که 2 نفر که واقعا ب بلوغ عقلی رسیده باشن، همو بشناسن و اگه دیدن باهم بودنشون منطقیه و میشه آینده ای باهم داشته باشن،علاقشون رو ابراز کرده و درنهایت هم ازدواج میکنن! و اگه هم ن ک خیلی منطقی جدا میشن! اما الانه دختر و پسرا اول دوس میشن بد وابسته میشن و رابطشون کاملا بر پایه ی احساسات میچرخه!!!و ذره ای عاقلانه پیش نمیرن! بدم دو روز ک میگذره میرن با یکی دیگه ک بقول خودشون آشنا بشن!!! اگه هدف و نیت خیر باشه همون اول چیزی برای پنهان کردن از خانواده وجود نداره! آشنایی هم شرایط خودش رو داره! دختر و پسر باید به سن مطلوب برای ازدواج رسیده باشن ن اینکه دختره 15 ساله پسره 19 ساله! اینا از زندگی فقط بُعد احساسیش رو مد نظر قرار میدن... البته هستن معدود افرادی ک واقعا تو این سن مفهوم زندگی رو درک میکنن و به اون حد از فهم رسیدن! اگه هدف آشناییه پس چرا پنهانی؟؟؟ اگه پسر و دختری تصمیم دارن آشنا شن،و قصدشون بچه بازی و این عشقای الکی نباشه، خب پس پسر باید اول شرایط رو در خودش ببینه بعد هم به خانوادش بگه ک قصد آشنایی با فلان دختر رو دارم و بعد دوره آشنایی رو با خیال راحت طی کنن... ک اگه به هم خوردن،اون موقه برای خاسگاری رسمی اقدام میکنن... فک میکنم همه اینجوری خیالشون راحت تره از همه چی! از اینکه طرف مقابل هدفش بازی دادن و سرگرمی نیس! اینکه مسائل مهم رو جدی میگیره! اینا نظر بنده حقیر بود... و جای صحبت هنوز بسیار زیاد هست!!!
vooroojak.avablog.ir
....1393/6/26 ساعت 0:31
متاسفانه همه از کنارش خیلی میگذرند
چی بگم به هر کی بگی می گه غیر ممکن هست توای که در جوانی بندگی خدا نکنی دیگه تو پیری هم نیازی به بندگی کردن خدا نیست هر چند که خدا توبه پذیر و مهربان هست باید بگیم ممکن هست ولی نمی خوایم بریم طرف خدا خدایا خودت به داد جوانان ما برس
honiyeh.avablog.ir
نام :
ایمیل :
آدرس وب سایت :
متن :
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) =D> :S
کد امنیتی : ریست تصویر
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود آهنگ جدید دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب انجام پروژه متلب انجام پروژه های دانشجویی مجله اینترنتی دلنا ابزار وبلاگ حرفه ای
بستن تبلیغات [X]